Plads til cirkulære materialesamarbejder

Materialebiblioteker og innovationsrum.

Vælg den rigtige løsning til dit lokalområde

THE UPCYCL er lokalt til stede med materialebiblioteker eller cirkulære innovationsrum - når ambitioner er til stede, og partnere er klar til cirkulær handling. Med fysiske New Waste-materialer, reoler, rammer og rum kan vi igangsætte konkrete handlinger mellem iværksætteri, industri og kreative industrier - og skabe lokale symbioser.
__wf_reserved_arv

Materiale showroom - Forberedelse af lokale produktionsvirksomheder til den cirkulære økonomi

Denne løsning fokuserer på at fremskynde den cirkulære dagsorden i fremstillings- og industrivirksomheder. Vi identificerer restmaterialer i kommunens produktions- og industrivirksomheder og præsenterer dem i et materialeshow, der skal bygges i samarbejde med iværksættersamfundet i kommunen. Ved at gøre det antænder vi de cirkulære samfund og forbinder produktion og industri med iværksættersamfundet.
__wf_reserved_arv

Cirkulært innovationsrum — tiltrækker og fastholder iværksættere og kreative industrier i kommunerne

Med et cirkulært innovationsrum giver du iværksættere i kommunen mulighed for at blive inspireret til at skabe vækst og arbejdspladser ud fra de restmaterialer, der allerede findes i lokalmiljøet. Iværksættere kan holde møder og præsentationer i det cirkulære innovationsrum og bruge de resterende materialer i deres idéudvikling og brainstorming. Derudover vil THE UPCYCL facilitere workshops med fokus på videndeling og netværk.
__wf_reserved_arv

Bæredygtig uddannelse — forenkling af afstanden mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner

Denne løsning fokuserer på at styrke båndet mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner og forberede de nye generationer på en karriere med fokus på cirkulær økonomi og ressourceoptimering. Vi fremmer samarbejdet mellem kommune, industri og uddannelsesinstitutioner gennem partnerskaber og optimering af materialeanvendelsen. Uddannelsesinstitutionerne vil blive støttet til at implementere bæredygtige løsninger i deres undervisning.
__wf_reserved_arv
“Vi ser et stort potentiale i at kunne være med til at fremme det lokale erhvervslivs indsats mod en mere cirkulær tankegang og mere bæredygtig forretning. Der er store muligheder for at forbedre forvaltningen af vores ressourcer og derved skabe økonomisk værdi for lokale virksomheder. Vi har brug for handling, og THE UPCYCLs identitet udstråler handling - så lad os turboladere samarbejdet!“
- Susanne T. Hansen
Erhvervs- og turistchef, Holstebro Kommune